Våra Priser

Priser tandläkare Malmö

Ett nytt tandvårdsstöd infördes den 1 juli 2008. Alla från 20 år och uppåt får stöd för tandvård som utförs av en tandläkare i Malmö eller någon annan del av Sverige. Stödet består av ett tandvårdsbidrag och ett skydd mot höga kostnader. Vuxna får tandvårdsbidrag som gäller för två år i taget. Bidragets storlek beror på hur gammal du är:
  • Är du 30-74 år är tandvårdsbidraget 600 kr per år.
  • Är du 20- 29 år är tandvårdsbidraget 1200 kr per år
  • Är du 75+ är tandvårdsbidraget 1200 kr per år.

Referenspris = Riktpriser fastställda av Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket. Alla åtgärder som berättigar till ersättning från högkostnadsskyddet har ett referenspris. I referenspriset ingår också kostnader för material. Alla priser du ser är det du betalar. Inga extra kostnader tillkommer på priserna.

 

521Akut endodontisk behandling800 kr700 kr<t
Blekning (Opalascense)Tandblekning med Brilliant Smile  3500krTandblekning med blekskena, en käke   2200kr
Tandblekning med blekskena, två käkar  3500kr

Kod Åtgärd/Behandling Vårt pris Referenspris
101 Akut/kompl undersökning enstaka tand 995 kr 865 kr
103 Akut/kompl undersökning enstaka tand 570 kr 375 kr
121 Röntgenundersökning av enskild tand 65 kr 55 kr
202 Professionell tandrengöring, fluorbehandling och kostrådgivning i kombination me 145 kr 145 kr
203 Professionell tandrengöring, fluorbehandling och kostrådgivning 390 kr 390 kr
204 Profylaxskena, per skena 700 kr 700 kr
301 Sjukdomsbehandlande åtgärder, mindre omfattande behandling 555 kr 410 kr
311 Information och instruktion vid tand- och munsjukdomar (kariessjukdom, parodonta 425 kr 425 kr
321 Icke-operativ behandling av kariessjukdom 425 kr 425 kr
341 Sjukdomsbehandlande åtgärder av parodontal sjukdom eller peri-implantit, mindre 530 kr 530 kr
342 Sjukdomsbehandlande åtgärder av parodontal sjukdom eller peri-implantit, större 1165 kr 1035 kr
343 Särskilt tidskrävande behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit 1560 kr 1560 kr
Extraktioner
401 Tanduttagning, en tand 1400 kr 1035 kr
402 Tanduttagning, en tand, komplicerad 2300 kr 1750 kr
404 Operativt avlägsnande av en eller flera tänder eller annan vävnad, per operation 2900 kr 2785 kr
405 Omfattande dentoalveolär kirurgi 4000 kr 3720 kr
442
Rotbehandlingar
501 Upprensning och rotfyllning, en rotkanal 3500 kr 3445 kr
502 Upprensning och rotfyllning, två rotkanaler 3670 kr 4150 kr
503 Upprensning och rotfyllning, tre rotkanaler 5495 kr 5210 kr
522 Kanallokalisation vid komplicerad rotanatomi 955 kr 800 kr
Lagningar
701 Fyllning av en yta på framtand eller hörntand 710 kr 555 kr
702 Fyllning av två ytor på framtand eller hörntand 1125 kr 870 kr
703 Fyllning av tre eller flera ytor på framtand eller hörntand 1100 kr 1030 kr
704 Fyllning av en yta på molar eller premolar 950 kr 705 kr
705 Fyllning av två ytor på molar eller premolar 1495 kr 1115 kr
706 Fyllning av tre eller flera ytor på molar eller premolar 1650 kr 1490 kr
707 Krona i plastiskt material, klinikframställd 1600 kr 1575 kr
708 Stiftförankring vid fyllningsterapi 500 kr 500 kr
Fast Protetik (2 års garanti)
800 Laboratorieframställd krona 6900 kr 5730 kr
801 Laboratorieframställd krona 6500 kr 4350 kr
802 Laboratorieframställd pelare med intraradikulärt stift 3200 kr 2995 kr
803 Klinikframställd pelare med intraradikulärt stift 1500 kr 1205 kr
804 Hängande broled, per led 2300 kr 2130 kr
805 Emaljretinerad konstruktion, per stöd 1800 kr 1650 kr
806 Radikulärförankring vid avtagbar protes 3700 kr 3250 kr
808 Innerkrona för teleskop- och konuskonstruktioner 3150 kr 3210 kr
811 Cementering av lossad krona/fasad, per krona/fasad. 500 kr 345 kr
Avtagbar Protetik (1 års garanti)
821 Protestand, per styck 75 kr 75 kr
822 Partiell protes för temporärt bruk, en till tre tänder 3700 kr 3595 kr
823 Partiell protes för temporärt bruk, fyra till sju tänder 5200 kr 5045 kr
824 Partiell protes med gjutet skelett, klammerförankrad 11000 kr 9985 kr
825 Komplicerad partiell protes med stöd av urtagskrona, innerkrona eller attachment 11000 kr 10535 kr
827 Hel underkäksprotes inklusive erforderligt antal prefabricerade tänder 8840 kr 8840 kr
828 Hel överkäksprotes inklusive erforderligt antal prefabricerade tänder 8600 kr 8590 kr
831 Justering av avtagbar protes 400 kr 325 kr
832 Lagning av protes och/eller tillsättning av protestand 1200 kr 1155 kr
833 Rebasering av protes 2250 kr 2250 kr

Leave a Reply

Real Time Analytics
osta viagra Osta Viagra netistä Köpa viagra reseptfritt Köpa viagra på nätet http://valboryr.se/ciase.html http://smedehytten.dk/kamagdk.html Osta Viagra