Våra Priser

Priser tandläkare Malmö

Här hittar du priser på alla våra behandlingar som vår tandläkare eller tandhygienist i Malmö utför.

Ett nytt tandvårdsstöd infördes den 1 juli 2008. Alla från 20 år och uppåt får stöd för tandvård som utförs av en tandläkare i Malmö eller någon annan del av Sverige. Stödet består av ett tandvårdsbidrag och ett skydd mot höga kostnader. Vuxna får tandvårdsbidrag som gäller för två år i taget. Bidragets storlek beror på hur gammal du är:
  • Är du 30-74 år är tandvårdsbidraget 300 kr per år.
  • Är du 20- 29 år är tandvårdsbidraget 600 kr per år
  • Är du 75+ är tandvårdsbidraget 600 kr per år.

Referenspris = Riktpriser fastställda av Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket. Alla åtgärder som berättigar till ersättning från högkostnadsskyddet har ett referenspris. I referenspriset ingår också kostnader för material. Alla priser du ser är det du betalar. Inga extra kostnader tillkommer på priserna.

Kod Åtgärd/Behandling Vårt pris Referenspris
101 Akut/kompl undersökning enstaka tand 895 kr 830 kr
103 Akut/kompl undersökning enstaka tand 460 kr 365 kr
104 Akut eller kompletterande undersökning eller utredning som omfattar flera tänder 1540 kr 1540 kr
105 Kompletterande eller akut undersökning, kontroll av behandlingsresultat, tandhyg 545 kr 545 kr
121 Röntgenundersökning av enskild tand 65 kr 55 kr
122 Röntgenundersökning delstatus 300 kr 235 kr
123 Röntgenundersökning, intraoral komplett för munhålan 750 kr 740 kr
126 Röntgenundersökning, omfattande 900 kr 900 kr
141 Studiemodell, för behandlingsplanering 600 kr 560 kr
Sjukdomsförebyggande/behandlande åtgärder
201 Information och instruktion vid risk för karies, gingival/parodontal sjukdom och 415 kr 415 kr
202 Professionell tandrengöring, fluorbehandling och kostrådgivning i kombination me 145 kr 145 kr
203 Professionell tandrengöring, fluorbehandling och kostrådgivning 390 kr 390 kr
204 Profylaxskena, per skena 700 kr 700 kr
301 Sjukdomsbehandlande åtgärder, mindre omfattande behandling 390 kr 370 kr
302 Sjukdomsbehandlande åtgärder 715 kr 680 kr
303 Sjukdomsbehandlande åtgärder, omfattande behandling 1490 kr 1485 kr
311 Information och instruktion vid tand- och munsjukdomar (kariessjukdom, parodonta 425 kr 425 kr
321 Icke-operativ behandling av kariessjukdom 425 kr 425 kr
341 Sjukdomsbehandlande åtgärder av parodontal sjukdom eller peri-implantit, mindre 440 kr 435 kr
342 Sjukdomsbehandlande åtgärder av parodontal sjukdom eller peri-implantit, större 1095 kr 960 kr
343 Särskilt tidskrävande behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit 1210 kr 1210 kr
Extraktioner
401 Tanduttagning, en tand 895 kr 820 kr
402 Tanduttagning, en tand, komplicerad 1600 kr 1550 kr
403 Tanduttagning tillkommande enkel 250 kr 160 kr
404 Operativt avlägsnande av en eller flera tänder eller annan vävnad, per operation 2900 kr 2785 kr
405 Omfattande dentoalveolär kirurgi 4000 kr 3720 kr
442 Kirurgisk behandling av tandlossningssjukdom 3350 kr 3250 kr
Rotbehandlingar
501 Upprensning och rotfyllning, en rotkanal 3290 kr 3280 kr
502 Upprensning och rotfyllning, två rotkanaler 3670 kr 3670 kr
503 Upprensning och rotfyllning, tre rotkanaler 4690 kr 4690 kr
504 Upprensning och rotfyllning, fyra eller fler rotkanaler 5230 kr 5230 kr
521 Akut endodontisk behandling 800 kr 700 kr
522 Kanallokalisation vid komplicerad rotanatomi 700 kr 695 kr
523 Stiftborttagning 1030 kr 1030 kr
Bettskenor (1 års garanti)
604 Mjukplastskena för bettfysiologisk behandling, per skena 2500 kr 2100 kr
605 Bettskena i hård akrylat, utförd på bettfysiologiska indikationer, per skena 3600 kr 3330 kr
Lagningar
701 Fyllning av en yta på framtand eller hörntand 700 kr 555 kr
702 Fyllning av två ytor på framtand eller hörntand 920 kr 870 kr
703 Fyllning av tre eller flera ytor på framtand eller hörntand 1100 kr 1030 kr
704 Fyllning av en yta på molar eller premolar 800 kr 705 kr
705 Fyllning av två ytor på molar eller premolar 1300 kr 1115 kr
706 Fyllning av tre eller flera ytor på molar eller premolar 1650 kr 1490 kr
707 Krona i plastiskt material, klinikframställd 1600 kr 1575 kr
708 Stiftförankring vid fyllningsterapi 500 kr 500 kr
Fast Protetik (2 års garanti)
800 Laboratorieframställd krona 6900 kr 5730 kr
801 Laboratorieframställd krona 6500 kr 4350 kr
802 Laboratorieframställd pelare med intraradikulärt stift 3200 kr 2995 kr
803 Klinikframställd pelare med intraradikulärt stift 1500 kr 1205 kr
804 Hängande broled, per led 2300 kr 2130 kr
805 Emaljretinerad konstruktion, per stöd 1800 kr 1650 kr
806 Radikulärförankring vid avtagbar protes 3700 kr 3250 kr
808 Innerkrona för teleskop- och konuskonstruktioner 3150 kr 3210 kr
811 Cementering av lossad krona/fasad, per krona/fasad. 500 kr 345 kr
Avtagbar Protetik (1 års garanti)
821 Protestand, per styck 75 kr 75 kr
822 Partiell protes för temporärt bruk, en till tre tänder 3700 kr 3595 kr
823 Partiell protes för temporärt bruk, fyra till sju tänder 5200 kr 5045 kr
824 Partiell protes med gjutet skelett, klammerförankrad 11000 kr 9985 kr
825 Komplicerad partiell protes med stöd av urtagskrona, innerkrona eller attachment 11000 kr 10535 kr
827 Hel underkäksprotes inklusive erforderligt antal prefabricerade tänder 8840 kr 8840 kr
828 Hel överkäksprotes inklusive erforderligt antal prefabricerade tänder 8600 kr 8590 kr
831 Justering av avtagbar protes 400 kr 325 kr
832 Lagning av protes och/eller tillsättning av protestand 1200 kr 1155 kr
833 Rebasering av protes 2250 kr 2250 kr
834 Lagning av protes där teknikerinsats krävs 1950 kr 1885 kr
835 Rebasering och lagning av protes 2970 kr 2970 kr
Implantatbehandlingar
420 Implantat, per styck 3200 kr 2155 kr
421 Operation avseende käkbensförankrade implantat, en fixtur 7900 kr 3450 kr
422 Kirurgisk friläggning av en fixtur vid tvåstegsteknik 2500 kr 1385 kr
423 Operation avseende käkbensförankrade implantat, två eller tre fixturer per opera 10000 kr 4695 kr
424 Kirurgisk friläggning av två eller tre fixturer vid tvåstegsteknik 2500 kr 1550 kr
425 Operation avseende käkbensförankrade implantat, fler än tre fixturer 12000 kr 6655 kr
426 Kirurgisk friläggning av fler än tre fixturer vid tvåstegsteknik 3500 kr 2060 kr
851 Fixtur (implantat), per fixture 3125 kr 3125 kr
852 Implantatförankrad krona 8000 kr 7745 kr
853 Hängande led vid implantatförankrad bro 3000 kr 2130 kr
861 Implantatförankrad bro, överkäke, 4 fixturer 39555 kr 36280 kr
862 Implantatförankrad bro, överkäke, 5 fixturer 43500 kr 38790 k
863 Implantatförankrad bro, överkäke, 6 fixturer 45000 kr 41380 kr
Blekning (Opalascense)
Tandblekning med Brilliant Smile  3500kr

Tandblekning med blekskena, en käke   2200kr
Tandblekning med blekskena, två käkar  3500kr

Leave a Reply

Real Time Analytics