Högkostnadsskydd för tandvård


Ett nytt tandvårdsstöd infördes den 1 juli 2008. Alla från 20 år och uppåt får stöd för tandvård. Stödet består av ett tandvårdsbidrag och ett skydd mot höga kostnader. Vuxna får tandvårdsbidrag som gäller för två år i taget. Bidragets storlek beror på hur gammal du är:

  • Är du 30-74 år är tandvårdsbidraget 300 kr under två år.
  • Är du 20- 29 år är tandvårdsbidraget 600 kr under två år
  • Är du 75+ är tandvårdsbidraget 600 kr under två år.

I tandvårdsstödet finns ett högkostnadsskydd som innebär att du vid större
behandlingar bara behöver betala en del av kostnaden själv. Försäkringskassan betalar
ersättning för resten av kostnaderna direkt till din tandläkare.
Hur fungerar högkostnadsskyddet?
Du står själv för tandvårdskostnader som har ett referenspris på upp till 3000 kronor. Sedan
får du ersättning för

• 50 procent av kostnader med ett referenspris mellan 3 000 och 15 000 kronor

• 85 procent av kostnader med ett referenspris som överstiger 15 000 kronor.

Om tandläkaren skulle ha tagit ut ett högre pris än referenspriset för någon åtgärd som ingick i
behandlingen hade din kostnad blivit högre.

Högkostnadsskyddet beräknas per år

Högkostnadsskyddet börjar gälla när en åtgärd som ingår i skyddet blir klar. Efter det räknas
alla åtgärder som du får gjorda under de följande tolv månaderna in i högkostnadsskyddet.

Du kan själv bestämma att en ny ersättningsperiod ska börja innan den tidigare har löpt ut.
Det kan vara fördelaktigt när du står inför en större behandling. Genom att få in flera åtgärder
under en och samma ersättningsperiod kan du komma upp i referenspriser över 15 000 kronor
och därmed få högre ersättning för den överskjutande delen.

50 procent av kostnader med ett referenspris mellan 3 000 och 15 000 kronor

85 procent av kostnader med ett referenspris som överstiger 15 000 kronor.

För mer information om försäkringen gå till Försäkringskassans hemsida