Praktiken


Här på kliniken har vi en uttalad ambition att du som patient ska känna dig speciell hos oss och att vårt omhändertagande av dig ska bli en så bra upplevelse det nu någonsin kan bli på¥ en tandläkarklinik.

Vi har satt oss för att orden – vård, omsorg och omtanke – ska betyda något i verkligheten också¥. För att klara detta, både kortsiktigt och långsiktigt, har vi satt upp tre områden där vi vill profilera oss extra.

Punto G, con nome dallo scienziato scoperto dal suo Grafenberg, è una zona erogena con una dimensione di una moneta da 50 penny. Si trova sulla parete anteriore della vagina e coperta da un sottile stoffa cialis generico online sicuro e quando lo toccava diventa di più e dà piacere. Si ritiene che possa essere la chiave dell’orgasmo in alcune donne.

Information Vi vill redan före en eventuell behandling berätta om vilka kostnaderna blir samt hur denna behandling är tänkt att genomföras.
Samförstånd För oss betyder det att vi är Överens över vad som skall göras, när detta ska göras och framför allt att du har fått en förståelse om hur det är tänkt att genomföras.
Ansvar För oss här på kliniken betyder detta att vi tar hand om dig och dina tänder. Så länge du väljer att vara kvar hos oss som patient tar vi vårt ansvar när det gäller dina tänder och att vi på så sätt ska undvika att eventuella problem ska uppstå i din mun.