Priser tandläkare Malmö

Ett nytt tandvårdsstöd infördes den 1 juli 2008. Alla från 20 år och uppåt får stöd för tandvård som utförs av en tandläkare i Malmö eller någon annan del av Sverige. Stödet består av ett tandvårdsbidrag och ett skydd mot höga kostnader. Vuxna får tandvårdsbidrag som gäller för två år i taget. Bidragets storlek beror på hur gammal du är:
  • Är du 30-74 år är tandvårdsbidraget 600 kr per år.
  • Är du 20- 29 år är tandvårdsbidraget 1200 kr per år
  • Är du 75+ är tandvårdsbidraget 1200 kr per år.

Referenspris = Riktpriser fastställda av Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket. Alla åtgärder som berättigar till ersättning från högkostnadsskyddet har ett referenspris. I referenspriset ingår också kostnader för material. Alla priser du ser är det du betalar. Inga extra kostnader tillkommer på priserna.

Kod Åtgärd/Behandling Vårt pris Referenspris
101 Akut/kompl undersökning enstaka tand 995 kr 900 kr
103 Akut/kompl undersökning enstaka tand 600 kr 390 kr
121 Röntgenundersökning av enskild tand 65 kr 60 kr
       
       
204 Profylaxskena, per skena 845 kr 845 kr
301 Sjukdomsbehandlande åtgärder, mindre omfattande behandling 555 kr 425 kr
311 Information och instruktion vid tand- och munsjukdomar (kariessjukdom, parodonta 425 kr 450 kr
321 Icke-operativ behandling av kariessjukdom 425 kr 455 kr
341 Sjukdomsbehandlande åtgärder av parodontal sjukdom eller peri-implantit, mindre 530 kr 555 kr
342 Sjukdomsbehandlande åtgärder av parodontal sjukdom eller peri-implantit, större 1165 kr 1085 kr
343 Särskilt tidskrävande behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit 1630 kr 1630 kr
       
  Extraktioner    
401 Tanduttagning, en tand 1400 kr 1115 kr
402 Tanduttagning, en tand, komplicerad 2300 kr 1585 kr
404 Operativt avlägsnande av en eller flera tänder eller annan vävnad, per operation 3275 kr 3275 kr
405 Omfattande dentoalveolär kirurgi 4370 kr 4370 kr
 
  Rotbehandlingar    
501 Upprensning och rotfyllning, en rotkanal 3565 kr 3565 kr
502 Upprensning och rotfyllning, två rotkanaler 4295 kr 4295 kr
503 Upprensning och rotfyllning, tre rotkanaler 5495 kr 5390 kr
522 Kanallokalisation vid komplicerad rotanatomi 955 kr 845 kr
  Lagningar    
701 Fyllning av en yta på framtand eller hörntand 710 kr 635 kr
702 Fyllning av två ytor på framtand eller hörntand 1125 kr 1010 kr
703 Fyllning av tre eller flera ytor på framtand eller hörntand 1240 kr 1240 kr
704 Fyllning av en yta på molar eller premolar 950 kr 815 kr
705 Fyllning av två ytor på molar eller premolar 1495 kr 1195 kr
706 Fyllning av tre eller flera ytor på molar eller premolar 1650 kr 1595 kr
707 Krona i plastiskt material, klinikframställd 1810 kr 1810 kr
708 Stiftförankring vid fyllningsterapi 575 kr 575 kr
       
  Fast Protetik (2 års garanti)    
800 Laboratorieframställd krona 7300 kr 6005 kr
801 Laboratorieframställd krona 6500 kr 4665 kr
802 Laboratorieframställd pelare med intraradikulärt stift 3290 kr 3290 kr
803 Klinikframställd pelare med intraradikulärt stift 1580 kr 1580 kr
804 Hängande broled, per led 2300 kr 2285 kr
805 Emaljretinerad konstruktion, per stöd 1955 kr 1955 kr
806 Radikulärförankring vid avtagbar protes 3575 kr 3575 kr
       
811 Cementering av lossad krona/fasad, per krona/fasad. 605 kr 605 kr
       
  Avtagbar Protetik (1 års garanti)    
       
822 Partiell protes för temporärt bruk, en till tre tänder 3815 kr 3815 kr
823 Partiell protes för temporärt bruk, fyra till sju tänder 5200 kr 5370 kr
824 Partiell protes med gjutet skelett, klammerförankrad 12000 kr 11385 kr
825 Komplicerad partiell protes med stöd av urtagskrona, innerkrona eller attachment 13800 kr 12880 kr
827 Hel underkäksprotes inklusive erforderligt antal prefabricerade tänder 9665 kr 9665 kr
828 Hel överkäksprotes inklusive erforderligt antal prefabricerade tänder 9665 kr 9665 kr
831 Justering av avtagbar protes 400 kr 395 kr
832 Lagning av protes och/eller tillsättning av protestand 1305 kr 1305 kr
833 Rebasering av protes 2665 kr 2665 kr

I migliori dentisti lavorano nei casinò Se vi siete mai chiesti come fanno i migliori dentisti a sopravvivere in un’attività così nefasta, questo articolo fa per voi. Scoprirete perché i dentisti che lavorano nei siti di casinò online hanno difficoltà a trovare lavoro e come si guadagnano da vivere. Scoprirete anche perché il gioco d’azzardo è così attraente per i dentisti. Dopo aver letto questo articolo, sarete in grado di decidere con cognizione di causa se un lavoro in un casinò sia o meno adatto a voi. Una carriera in oncologia dentale richiede quattro anni di scuola odontoiatrica e 4-6 anni di specializzazione. Dovrete inoltre mantenere la vostra certificazione con una formazione continua. Molti dentisti che lavorano nei casinò hanno una serie di certificati legati all’oncologia dentale. È anche possibile ottenere impianti dentali. Sono tutte ottime opzioni per chi vuole apparire e sentirsi al meglio. Indipendentemente dal tipo di studio dentistico che state cercando, SunBrite Dental può offrirvi il servizio di cui avete bisogno per apparire e sentirvi al meglio.

Tandblekning med Brilliant Smile:  3500kr

Blekning (Opalascense)

Tandblekning med blekskena, en käke: 2200kr
Tandblekning med blekskena, två käkar: 3500kr